Mýtus: Zemědělci spolknou většinu rozpočtu EU

Výdaje na zemědělství spojené se společnou zemědělskou politikou (SZP) kdysi tvořily podstatnou většinu výdajů EU, dnes tomu tak již není.