Evropské společenství uhlí a oceli

První krok k integraci. Evropské společenství uhlí a oceli (anglicky Coal and Steel Community) znamenalo po II. světové válce zpočátku jen mezinárodní spolupráci mezi 6 státy. Byl to však základ budoucí Evropské unie.

Schumanova deklarace

Byl to vlastně první plán na hlubší spolupráci mezi evropskými zeměmi. Název tato deklarace získala po francouzském ministru zahraničí Robertu Schumanovi, který ho představil 9. května 1950.