Mýtus: Zemědělci spolknou většinu rozpočtu EU

Výdaje na zemědělství spojené se společnou zemědělskou politikou (SZP) kdysi tvořily podstatnou většinu výdajů EU, dnes tomu tak již není. Přestože v roce 1985 se přibližně 70 procent rozpočtu vynaloženo na zemědělství, do roku 2013 klesla přímá pomoc zemědělcům a výdaje na podporu tohoto sektoru 30% rozpočtu, přičemž 9% bylo vynaloženo na rozvoj venkova. Rozpočet SZP se nenavýšil ani v souvislosti s rozšířením EU o 13 zemí, včetně České republiky, z nichž většina má rozsáhlé zemědělské odvětví. Právě naopak, výdaje spojené s SPP nadále klesají – a jak se lze snadno přesvědčit, klesat budou i nadále.