Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

Druhá nejsilnější frakce Evropského parlamentu funguje od roku 1953. Sdružuje sociálně-demokratické poslance, současný název má od roku 2009. Její zástupci hájí v Evropském parlamentu tradiční hodnoty sociálního státu, které vycházejí z principů sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství.