Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D)

Druhá nejsilnější frakce Evropského parlamentu funguje od roku 1953. Sdružuje sociálně-demokratické poslance, současný název má od roku 2009.

Její zástupci hájí v Evropském parlamentu tradiční hodnoty sociálního státu, které vycházejí z principů sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství. Důraz kladou na sociální jistoty, zaměstnanost, ochranu zaměstnanců, rovnoprávnost různých společenských skupin, především žen a menšin, ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí v rámci trvale udržitelného rozvoje.

V současném složení parlamentu má S&D 189 poslanců, předsedou frakce je Němec Udo Bullmann. Z České republiky jsou jejími členy 4 poslanci ČSSD, vedoucí delegace je Pavel Poc.

Ve frakci mají nejsilnější zastoupení strany z Francie (PS), Německa (SPD), Švédska (A-SD) a Španělska (PSOE).

Další čtení:

Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (euroskop.cz)

Webové stránky Progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu