Čistý příjemce a plátce

Pokud jsou příjmy z rozpočtu Evropské unie daného státu vyšší než peníze, které do společné kasy země odevzdala, říká se, že se jedná o čistého příjemce. Taková země je pak vůči evropskému rozpočtu v takzvané čisté pozice.

Rozpočet EU

dý rozpočet je na první pohled nudná změť čísel a rozpočet Evropské unie na tom není o moc lépe. Jenže jeho velikost a složení vypovídá o tom, za co pro vás Evropská unie vydává peníze.