Většina Čechů by hlasovala pro setrvání v EU

Pokud by se konalo referendum o setrvání v Evropské unii, většina obyvatel Česka by chtěla zůstat součástí EU. Plyne to z letošní studie Globsec, která zároveň ukázala, že oproti loňskému roku podpora Unie v Česku značně vzrostla. 

Dotazovaní měli říci, jak by hlasovali, pokud by se o víkendu konalo referendum o setrvání v EU. Ukázalo se, že v EU by chtěly zůstat dvě třetiny Čechů, pro vystoupení by hlasovala necelá třetina dotázaných. 

Srovnání s odpověďmi na stejnou otázku v loňském roce pak ukazuje, že pandemický rok přinesl v Česku značný nárůst lidí, kteří si přejí setrvání v Unii. V roce 2020 byly výsledky těsnější, tehdy si v EU přálo zůstat jen 54 procent lidí. 

Je však nutné zmínit, že i přes jasný nárůst podpory Unie, je Česko nejméně proevropskou zemí z těch, kde Globsec svůj průzkum prováděl. V ostatních zemích střední a východní Evropy by referenda dopadla jednoznačněji. Například v Polsku a Lotyšku by pro setrvání hlasovalo shodně 84 procent dotázaných.