Průzkum: Češi nevěří institucím, EU není výjimkou

5

Češi mají obecně malou důvěru v instituce – ať už se jedná o ty národní nebo o Evropskou unii. Plyne to z exkluzivního průzkumu agentury Median pro projekt Moje Evropa. 

Češi jsou s fungováním EU celkově spíše nespokojeni, většinou ji však hodnotí stejně či srovnatelně jako národní instituce. „Většina nedůvěry k EU je tedy dána obecně institucionální nedůvěrou a menší část pak specificky proti-evropskými postoji,“ vysvětluje průzkum agentury Median, který zpracovala exkluzivně pro projekt Moje Evropa. 

Šedesát procent Čechů je rozhodně nebo spíše nespokojeno s členstvím v EU, spokojená je jen třetina. Průzkum ukázal, že spokojenější se členstvím v EU jsou lidé s vyšším vzděláním, vyšším kulturním a sociálním kapitálem nebo obyvatelé Prahy. Méně přitom záleží na ekonomickém kapitálu – tedy na příjmech a bohatství.

zdroj: Median; N=1 000, CAWI+CAPI, prosinec 2018

„Pokud ale srovnáme spokojenost s EU s národními institucemi jako je vláda, prezident nebo celkové fungování demokracie, ukazuje se, že u většiny respondentů je hodnocení EU podobné jako u národních institucí. Takže je tu obecná nedůvěra, která se promítá i do vztahu k EU,“ říká Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

zdroj: Median; N=1 000, CAWI+CAPI, prosinec 2018

Obecně se dá říci, že spokojenější jsou se členstvím spíše lidé, kteří sami sebe považují za pravicově orientované. Evropskou unii také lépe hodnotí ti, kteří mají spíše optimističtější pohled na vývoj společnosti.

„Klíčovým faktorem v hodnocení členství v EU je pocit ohrožení migrací a to, jak pro sebe daný člověk vnímá prospěšnost globalizace. Ti, kteří se cítí ohrožení migrací nebo si myslí, že lidé jako oni v globalizaci tratí, jsou spokojeni s členstvím v EU pouze v 16 %, respektive 22 %,“ upozorňuje průzkum Medianu.

Exkluzivní průzkum pro projekt Moje Evropa provedla společnost Median mezi 22. listopadem a 4. prosincem 2018 na vzorku 1000 respondentů starších 18 let. Detailní segmentaci voličů a jejich vztahu k EU projekt Moje Evropa prezentoval ve spolupráci s Českým rozhlasem, na analýzu se můžete podívat ZDE. Úplnou metodiku výzkumu naleznete tady.