Češi dál vnímají Čínu jako hrozbu

Čína není zemí, kde bychom se měli inspirovat. Myslí si to většina Čechů, jen 8 procent dotázaných by naopak Čínu brala za vzor. Naprostá většina lidí si navíc myslí, že v Číně dochází k soustavnému porušování lidských práv, plyne z letošní studie Globsecu

Studie Globsecu sledovala mimo jiné vztah obyvatel střední a východní Evropy k supervelmocím, a to včetně Číny. V rámci sledovaného regionu jsou přitom patrné značné rozdíly v jejím vnímání. 

„Největší míra deklarovaného uvědomění si hrozeb týkajících se Číny, je patrná v Rakousku, Česku a Polsku. Největší podíl odpovědí ´nevím´ jsme naopak zaznamenali v Pobaltí a Bulharsku,“ uvádí studie publikovaná v červnu 2021. 

Studie se obyvatel regionu ptala, zda je Čína zemí, kde by se měla hledat inspirace. S takovým tvrzením v Česku souhlasilo pouhých osm procent dotázaných, stejně jako v Polsku. V Rumunsku nebo Bulharsku byl přitom podíl pozitivních odpovědí významně vyšší. Inspiraci by v Číně klidně hledalo 30, respektive 25 procent lidí. 

Česko je zároveň zemí, kde lidé silně vnímají problematiku lidských práv. Že v Číně soustavně dochází k jejich porušování, si myslí 79 procent Čechů, což nás řadí na třetí příčku za Rakousko (tam s tvrzením souhlasí 90 procent lidí) a Polsko (81 procent dotázaných sdílí tento názor). 

Při pohledu na stejnou studii z loňska je tak patrné, že vztah Čechů k Číně se k lepšímu nezměnil. V loňské studii Globsecu zemi označilo za hrozbu 51 procent dotázaných.