Euro jako skokan roku. Společnou evropskou měnu chce dvakrát víc lidí než loni

Časy se mění. Dokazuje to nejen řada novinek, na které jsme si kvůli pandemii museli zvyknout, ale také změny v postojích Čechů. Za poslední rok například skokově narostla podpora společné evropské měny. 

Přijetí eura bylo v Česku vždy jedním z témat, které politici považovali za ožehavé. I teď se mu v programech spíš vyhýbají a na přímé dotazy odpovídají nepřímo. Od našeho vstupu do Evropské unie se v podstatě nikdy nevedla širší společenská debata o přínosech nebo rizicích spojených s přijetím společné měny a lidé tak byli ve svých názorech odkázáni buď na zkratkovitá nebo velmi zamlžená stanoviska představitelů státu. 

Jakkoli Slovensko jako náš „nejbližší soused“ zavedlo euro bez větších problémů zato s řadou větších úspěchů,
v Česku se za ty roky politického mlčení zažila představa, že euro rovná se zdražování, ačkoli to vůbec není pravda

Dokud ovšem nepřišla pandemie koronaviru, dokud kvůli celé řadě lidských, odborných i politických chyb vlády, nezačali lidé v Česku obracet svou pozornost (a část nadějí) k Evropské unii. 

V právě během měsíců, kdy nejen struktury státu, ale také velká část soukromého sektoru procházela zatěžkávací zkouškou a Evropská unie dokázala na tyto výzvy relativně rychle reagovat, část Čechů zaznamenala, že jejich představa o „bruselském diktátu“ a „euro-zdražování“, možná nestojí zcela na pevných základech. 

Jak jsme psali tady, během posledního roku v Česku citelně narostla důvěra v EU, dramaticky poklesla důvěra
v národní instituce. To se projevilo i na podpoře společné měny. Ta je sice ve srovnání se státy eurozóny pořád relativně nízko, přesto se dá euro označit za „skokana roku“. 

Ještě loni se zdálo, že téma bude dál politickým tabu kvůli nízké podpoře eura – tehdy společnou měnu podporovalo jen 21 procent lidí. Po necelých 12 měsících se naopak ukazuje, že by se Česko mohlo dočkat skutečné a věcné debaty o jeho přijetí. Od léta 2020 totiž podpora eura stoupla o 19 procentních bodů, což je mimochodem největší nárůst podpory společné měny mezi všemi zeměmi EU. 

Pokud stávající trend nárůstu podpory přetrvá, politici se budou muset zbavit argumentačních kliček a budou muset s tématem nakládat tak, jako s celou řadou ostatních – jako s relevantní politickou záležitostí, kterou bude třeba začít skutečně řešit, ne ji před sebou odkopávat na „budoucí vlády“. 

Kompletní výsledky Eurobarometru najdete v češtině tady.