Eurobarometr: Důvěra Evropanů v Unii je nejvyšší od roku 2015.

Obraz, který má Evropská unie u občanů členských států, se postupně zlepšuje. Ukazuje to průzkum Eurobarometru z listopadu 2018. Výjimkou dál zůstávají Češi, kteří patří spolu s Řeky a Brity mezi tři největší euroskeptiky mezi členskými zeměmi.

Evropské unii podle průzkumu věří více než 4 Evropané z 10, což je nejlepší výsledek od roku 2015. Ještě lépe si potom EU vede v případě, že mají její obyvatelé zhodnotit, zda vnímají Unii jako pozitivní. O přínosech EU je totiž podle průzkumu přesvědčeno v celoevropském měřítku dvakrát více lidí, než kolik vnímá negativa. Velká část respondentů však zůstává nerozhodnuta.

Graf: Eurobarometr

zdroj: Eurobarometr

Z grafu je patrné, že obraz EU se u občanů Unie začal zlepšovat v roce 2016. To je rok, kdy Velká Británie v referendu rozhodla o svém odchodu z Evropské unie a miliony lidí tak od té doby sledují zdlouhavá vyjednávání o Brexitu.

Evropské unii nejvíce věří Litevci, Dánové a Portugalci, kde se EU těší důvěře zhruba 60 procent občanů. Na druhé straně tohoto žebříčku jsou potom Řekové, Britové a Češi. Tam Unii věří jen mezi 30 a 40 procenty lidí.

Graf: Eurobarometr

zdroj: Eurobarometr