Průzkum: Představy Čechů o EU – Vnímají pozitiva, ale stále věří mnoha mýtům

I patnáct let po vstupu Česka do Evropské unie jsou představy Čechů o jejím fungování zkreslené. Exkluzivní průzkum, který pro projekt Moje Evropa zpracovala agentura Median, potvrzuje, že je ve společnosti dál zažitá celá řada mýtů. 

Lidem jsme předkládali výroky, které se týkají pozitiv i negativ EU. Vycházeli jsme z argumentů, které používali respondenti ze skupinových diskusí (v Karviné a v Táboře) a které ukázala analýza mediálního diskursu okolo Evropské unie,“ stojí v průzkumu agentury Median. 

Ukázalo se tak, že většina Čechů je přesvědčená například o tom, že Evropská unie nutí Česko přijímat neefektivní zákony nebo že „bezdůvodně“ zakazuje některé české výrobky.

„I patnáct let po vstupu do EU vidíme, že lidé fungování Evropské unie moc nerozumí a snadno se nechávají ovlivnit obrazem, který uměle vytváří řada politiků. Výmluvný příklad je ten týkající se nuceného přijímání legislativy EU. Ukazuje totiž, že lidé nevnímají, že na ní pracují čeští europoslanci i česká vláda, stejně jako vytěsňují fakt, že zmíněná legislativa potom prochází českým parlamentem. Naskočili na letitý alibismus českých politiků, kteří místo zapojování se do chodu Unie a vyjednávání s ostatními členskými státy využívají EU jako výmluvu pro vlastní nedostatky,“ myslí si bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a zakladatel projektu Moje EvropaTomáš Prouza. 

zdroj: Median, N=1 000, CAWI+CAPI, prosinec 2018

Průzkum nicméně ukázal, že se ve společnosti zažila i některá pozitiva spojená s členstvím v EU. Skoro dvě třetiny lidí (64 procent) si například myslí, že odchod z EU by zásadně ohrozil životní úroveň v Česku, 57 procent lidí souhlasí s tvrzením, že naše členství zvyšuje životní úroveň v Česku, 67 procent lidí si myslí, že díky EU má Česko více peněz.  

Dá se považovat za dobrou zprávu, že alespoň ekonomické výhody, o kterých se hodně mluví, jsou lidé schopni vnímat a zřejmě si jich i vážit. Bylo by ale dobré, kdyby politici začali lidem vysvětlovat, že Česko opravdu nestojí v Unii někde bokem, ale že oni sami jsou její součástí a na jejím chodu se podílí,“ doplňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

zdroj: Median, N=1 000, CAWI+CAPI, prosinec 2018

Z hlediska sociodemografických charakteristik platí, že lidé mladší, lidé pravicově orientovaní, lidé s vyšším vzděláním nebo voliči středo-pravicových politických stran vnímají EU pozitivně na základě hospodářských benefitů. U lidí s nižším vzděláním, starší generace, lidí s levicovými postoji, nízkým sociálním kapitálem a voličů KSČM a ANO se silněji uplatňuje kritický postoj k politické integraci,a naopak méně akcentují ekonomické benefity. Více najdete v projektu, na kterém Moje Evropa spolupracovala s Českým rozhlasem.

Exkluzivní průzkum pro projekt Moje Evropa provedla společnost Median mezi 22. listopadem a 4. prosincem 2018 na vzorku 1 000 respondentů starších 18 let. Úplnou metodiku výzkumu naleznete zde.