Globsec: Pád komunismu vítají Češi více, než obyvatelé ostatních zemí V4

Alt

Obyvatelé České republiky v porovnání s Maďary, Poláky a Slováky vidí pád komunismu a další vývoj po roce 1989 spíše pozitivně. Vyplývá to z průzkumu, který v lednu 2019 zveřejnil Globsec.

Na otázku „jak hodnotíte pád komunistického režimu“, odpovídalo kladným hodnocením nejvíce lidí právě v České republice. Celkově šlo zhruba o 83 procent. Vůbec nejpřesvědčenější skupinou jsou pak mladí Češi mezi 18 a 24 lety, kde konec komunismu označuje za pozitivní změnu dokonce 94 procent z nich.

V Česku i na Slovensku nicméně platí, že pozitivní vnímání klesá s věkem. Oproti 94 procentům mladých Čechů vidí změny pozitivně „jen“ 75 procent lidí nad 65 let, Slováků nad 65 let hodnotící pád režimu kladně je ještě méně – jen 52 procent.

Tabulka: Globsec
zdroj: Globsec

Globsec zároveň upozorňuje, že právě na Slovensku je velmi patrná propast ve vnímání politiky mezi generacemi, zejména mezi nejstarší generací a zbytkem mladší populace. To dokazují odpovědi na otázku, zda geopoliticky patří země na Východ nebo na Západ. Jako součást Západního světa se totiž vnímá pouze 12 procent Slováků nad 65 let, mezi mladými je to skoro třikrát tolik.

Česko je oproti tomu značně prozápadní, a to ve všech věkových skupinách. Jakou součást západního světa se vidí 33 procent lidí nad 65 let a dokonce 57 procent lidí mezi 18 a 24 lety.

Tabulka: Globsec

zdroj: Globsec