Průzkum: Půl pro, půl proti. Češi se v názoru na prohlubování evropské integrace neshodují

Češi jsou rozdělení v názoru na to, zda by se měla dál prohlubovat evropská integrace. Pro větší integraci je 45 procent lidí, tedy stejně jako lidí, kteří další integraci odmítají. Ukazuje to průzkum, který pro projekt Moje Evropa exkluzivně zpracovala agentura Median. 

Další prohlubování evropské integrace má stejný podíl zastánců, tedy 45 %, jako má odpůrců – stejně tak 45 %,“ uvádí agentura Median. Průzkum zároveň ukazuje, že právě faktor další integrace je jedním z těch, které mají větší vliv na hodnocení Evropské unie jako celku. 

zdroj: Median, N=1 000, CAWI+CAPI, prosinec 2018

Nejsilnější vliv na celkové hodnocení Evropské unie má vnímání toho, zda členství v EU pozitivně ovlivňuje vymahatelnost práva a právní prostředí v Česku. Že je vliv EU na vymahatelnost práva pozitivní, si ale myslí jen menšina Čechů (zhruba 40 procent). Většina s tvrzením nesouhlasí. 

Vnímání vlivu na právní prostředí je tak spíše slabinou, která souvisí s negativním hodnocením Evropské unie jako celku,“ upozorňuje agentura Median s tím, že podobně stinnou stránkou je ve vnímání Unie u lidí představa, že EU příliš zasahuje do vnitřních záležitostí Česka. Tento názor sdílí více než dvě třetiny Čechů. Průzkum zároveň ukázal, že tento názor hraje velkou roli při celkovém hodnocení EU. 

Opačná situace potom nastává u klíčové výhody. Tou je podle skoro 80 % Čechů skutečnost, že EU přináší možnost studovat a pracovat v EU. Vliv tohoto postoje na celkové hodnocení je ale výrazně slabší než vliv ostatních faktorů. 

V Česku nemají politici moc ve zvyku věnovat složitějším evropským otázkám, které lidé vnímají, nějakou větší pozornost. Často jde právě o témata spojená s právním státem nebo fungováním Unie jako celku. Místo toho se orientují na krátkodobá povrchnější témata,“ říká bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. 

„To potom vede k tomu, že jsou Češi v názoru na EU rozdělení, často věří různým mýtům a ve finále jako unijní země přešlapujeme na místě. Nedávnou ukázkou tohoto postupu je premiérem seškrtaný rozpočet na české předsednictví Radě EU. Než aby věnoval energii jasnému vymezení témat, jen povrchně omezil rozpočet, se kterým budeme moci Unii ukázat leda to, co všechno nezvládneme,“ doplnil zakladatel projektu Moje Evropa Tomáš Prouza.

Exkluzivní průzkum pro projekt Moje Evropa provedla společnost Median mezi 22. listopadem a 4. prosincem 2018 na vzorku 1 000 respondentů starších 18 let. Úplnou metodiku výzkumu naleznete zde.