Globsec: Mladí Češi jsou nejodolnější vůči konspiračním teoriím

V porovnání s mladou generací v ostatních státech V4 jsou mladí Češi mezi 18-24 mnohem méně náchylní k víře v konspirační teorie. Plyne to ze studie, kterou v lednu 2019 zveřejnil Globsec.

Vůbec nejnáchylnější skupinou obyvatel ze zemí střední Evropy jsou Slováci ve věkové skupině mezi 45 a 54 lety. Až 60 procent z nich věří například tomu, že o politickém dění nerozhodují volení politici ale tajná uskupení.

Na druhém konci osy, která sledovala důvěru v konspirace, se naopak umístili mladí Češi. V generaci mezi 18 a 24 lety, jsou totiž například jen 4 procenta těch, kteří věří tomu, že Židé mají příliš mnoho vlivu na světové dění a tajně kontrolují vlády. To je extémně nízké číslo ve srovnání se stejnou věkovou skupinou v ostatních státech: s tvrzením o vlivu Židů totiž souhlasí 26 procent mladých Maďarů, 27 procent mladých Poláků a dokonce 36 procent mladých Slováků.

Graf: Globsec
zdroj: Globsec

Globsec navíc označuje mladé Čechy za „nejjistější“ generaci. Data totiž ukazují silnou podporu jak členství v NATO, tak členství v EU. V NATO si přeje zůstat 91 procent mladých, v Evropské unii 84 procent Čechů do mezi 24 a 18 lety.

Graf: Globsec

zdroj: Globsec