Analýza: Jak o EU informují české televize?

Největší podíl na informování veřejnosti o dění v Evropské unii má v hlavních zpravodajských relacích Česká televize, komerční televize věnují v tomto typu pořadů evropské politice méně času i příspěvků. Plyne to z analýzy společnosti Media Tenor, kterou má Moje Evropa k dispozici.

Od začátku roku 2013 do konce roku 2018 odvysílala veřejnoprávní Česká televize ve své hlavní zpravodajské relaci celkem 2 417 příspěvků o Evropské unii. Události se tak věnují evropskému dění výrazně více než hlavní zprávy na dvou nejvlivnějších českých komerčních televizích, na TV Nova a FTV Prima.

Jak na Nově v Televizních novinách, tak na Primě ve Velkých zprávách, natočili od roku 2013 o EU přibližně třetinu příspěvků oproti hlavní veřejnoprávní relaci: 870 příspěvků v případě Televizních novin TV Nova, 872 v případě Velkých zpráv na Prima FTV.

Pokud se podíváme na podíl na celkové stopáži, tedy na to, kolik procent času z daného pořadu jednotlivé televize věnovaly informování o dění v Evropské unii, získáme mírně odlišný obraz. Především je patrné, že žádná z hlavních zpravodajských relací (Události ČT, Televizní noviny na TV Nova, Velké zprávy na Prima FTV) nevěnovala EU více než 5 procent svého vysílacího času.

1
zdroj: Media Tenor
zdroj: Media Tenor

Od roku 2013 do konce loňského roku tak zabíraly zprávy o EU 5 procent času v Událostech ČT, 3 procenta času ve Velkých zprávách na Primě a jen 2 procenta celkového času „nováckých“ Televizních novin. Pohled na stopáž však odhaluje i formátové rozdíly pořadů.

Data jasně ukazují, že měřítkům hlavních večerních zpravodajských pořadů se vymykají Události, komentáře – polo-diskuzní formát, který vysílá veřejnoprávní ČT24 po 22. hodině večer. V pořadu zaznělo od roku 2013 přes 1 440 příspěvků o EU, které zabíraly dokonce 16 procent vysílacího času. To je, jak zdůrazňuje společnost Media Tenor, dáno zejména specifickým diskuzním formátem pořadu, který ve srovnání s běžnými zpravodajskými reportážemi delší stopáž umožňuje.