Judikatura EU

Judikatura Evropské unie jsou vlastně rozsudky, které vydal buď přímo Soudní dvůr EU nebo soudy první instance ve sporech, které vedla Komise, soudy členských zemí, organizace nebo jednotlivci.

Rozhodnutí mají zabezpečit, aby bylo právo Unie vykládno a uplatňováno stejně v jednotlivých členských státech. Jsou proto všeobecně závazné, tedy musí se jimi řídit nejen soud, který o výklad požádal či stát nebo instituce EU, kterým je rozhodnutí určeno. Ale také všechny členské státy, jejich orgány, obyvatelé i orgány EU.

Příkladem jednou z nevýznamnějších rozhodnutí (judikatur), která se stala právní normou, je případ Costa v. Enel (o kterém si můžete přečíst víc níže). Z tohoto případu vyplynula nadřazenost evropského práva nad vnitrostátním.

Další čtení:

Judikatura EU (euroskop.cz)

Judikatura EU (Portál e-justice)

Costa vs. Enel (EU)