Lisabonská smlouva

Demokratičtější, transparentnější a výkonnější Evropská unie. Takový cíl měla Lisabonská smlouva, která je dosud nejnovější dohodou členských zemí.