Kvóty

Program rozdělující žadatele o azyl mezi země EU, který měl být nástrojem řešení migrační krize. A také projekt, který znamenal zatím největší střet Česka s EU.