Rada Evropské unie

Když dojde na prosazování zájmů členských zemí, Rada Evropské unie je s Evropským parlamentem místem, kde se to děje. Oba orgány schvalují různá rozhodnutí a každý rok také rozpočet Evropské unie.

Římské smlouvy: Smlouvy o EHS a Euratomu

Další krok ke sjednocení Evropy. Tím byly smlouvy o společném trhu (EHS) a o jaderné spolupráci (Euroatom). Smlouvy o Evropském hospodářském společenství a Evropském společenství pro atomovou energii byly podepsány 27. března 1957, v platnost vstoupily v lednu 1958.

Roaming v EU

„Hlavně si zkontroluj, jestli máš vypnutá data nebo se nedoplatíš, až ti někdo bude volat!“ – kolikrát jste to slyšel při přejezdu hranic na dovolenou? Od června 2017 si však díky nové regulaci EU nemusíte s telefonem na cestách dělat starosti.

Rozpočet EU

dý rozpočet je na první pohled nudná změť čísel a rozpočet Evropské unie na tom není o moc lépe. Jenže jeho velikost a složení vypovídá o tom, za co pro vás Evropská unie vydává peníze.

Rozšiřování EU

Na začátku jich bylo šest. Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a západní Německo podpisem Pařížské smlouvy založily v roce 1952 Evropské společenství uhlí a oceli. Teprve o 21 let později se Evropské hospodářské společenství, pak Evropské společenství a Euratom poprvé rozšířilo o další země.