Schengenský prostor

Dlouhé fronty na hranicích při cestování po Evropě? Dávno v propadlišti dějin. Od roku 2007 je totiž Česká republika součástí Schengenského prostoru, ve kterém nejsou mezi jednotlivými státy hraniční kontroly. Když tak dnes jezdíte po Evropě, jediné, čeho si na hranicích všimnete, budou maximálně cedule označující jinou zemi nebo SMSka od operátora.

Schumanova deklarace

Byl to vlastně první plán na hlubší spolupráci mezi evropskými zeměmi. Název tato deklarace získala po francouzském ministru zahraničí Robertu Schumanovi, který ho představil 9. května 1950.

Sekundární právo EU

Všechna nařízení, směrnice; stanoviska a doporučení, která vydávají instituce EU. Navazují na primární právo, tedy základní smlouvy Evropské unie a musí s nimi být v souladu.

Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance

Frakce, která usiluje o ochranu životního prostředí a lidských práv. V současném složení Evropského parlamentu má 52 poslanců, kteří jsou členy zelených a levicových nacionalistických politických stran. Svobodná aliance pak zahrnuje strany zastupující národnostní menšiny a podporuje větší autonomii provincií.

Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva

Poprvé se začalo říkat: Evropská unie. Tři Evropská společenství – Euratom, Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropské hospodářské společenství (EHS) se sjednotila a nově zavedla třeba také Evropskou centrální banku, Účetní dvůr a občanství Unie. Jako nejrozsáhlejší reforma Římských smluv byla tato Smlouva o EU podepsána 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. ledna 1993 na dobu neurčitou.

Smlouva o jednotných orgánech – Bruselská smlouva

Někdo musí velet. A musí v tom být také systém, proto vznikla tzv. Bruselská smlouva. Oficiálně zřídila jednu společnou Radu a také jedinou společnou Komisi pro tři Evropské společenství (ES), tedy pro ESUO, EHS a Euroatom.

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

ehdy to všechno začalo. Nepřátelé se rozhodli spolupracovat. Šest let po druhé světové válce podepsalo 6 států dohodu s názvem Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), anglicky European Coal and Steel Community, jinak také Pařížská smlouva. Po podpisu 18. dubna 1951 vstoupila dohoda v platnost 23. července 1952.

Soudní dvůr Evropské Unie (dříve Evropský Soudní Dvůr – ESD)

Protože má každá země Unie své vlastní zákony, ale zároveň se musí řídit evropským právem, bylo potřeba se postarat, aby bylo společné právo EU v každém státě vykládáno stejně. Aby si všechny ty směrnice členské státy nevyložily špatně a třeba tím někoho nepoškodily. Právě to hlídá Evropský soudní dvůr.

Spitzenkandidát

Je to lídr, kterého si do svého čela před evropskými volbami staví jednotlivé frakce v Evropském parlamentu. Tím o něm zároveň říkají, že jej chtějí jako nového předsedu Evropské komise. Podle tohoto principu se hlavou Komise automaticky stává kandidát vítězné frakce, tedy nejsilnější, politické strany v Evropském parlamentu.

Symboly EU

Hvězdy v kruhu. Kdo by neznal snad nejznámější symbol Evropské unie. Ale dvanáct zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí, které jsou na vlajce Unie nejsou jediné. EU má hned 4 symboly – vlajku, hymnu, Den Evropy a motto.