Předseda Evropské komise

Hlava Evropské komise, která ji vede, svolává a předsedá zasedáním. Rozhoduje nejen o organizaci Komise, ale přiděluje každému z komisařů a komisařek portfolia a určuje politickou agendu. Zastupuje Komisi na zasedáních Evropské rady, na summitech G7 a G20, a také na summitech se třetími zeměmi.

O tom, kdo se stane předsedou Komise se rozhoduje po volbách do Evropského parlamentu na základě jeho politického složení a toho, jak početné jsou jednotlivé frakce EP. Nejčastěji se vybírá z politické skupiny, která získá v parlamentu nejsilnější zastoupení. Každá evropská politická strana si vybere svého tzv. Spitzenkandidáta, který se o pozici předsedy uchází. Předseda Komise je volen na 5 let a jmenují ho vedoucí představitelé zemí EU, tedy hlavy států nebo předsedové vlád, a to se souhlasem Evropského parlamentu.

Současným předsedou je lucemburský politik Jean-Claude Juncker, před ním vedl Komisi Portugalec Jose Manuel Barroso.

Další čtení:

Politické vedení Evropské komise (EU)

Jean-Claude Juncker (EU)