Právní akty EU – rozhodnutí

Povinné pro všechny, kterých se týká. A to kompletně v celém rozsahu. Rozhodnutí Rady nebo Komise může pro konkrétní vybraný stát nebo také pro firmu a občana EU (právnickou i fyzickou osobu) znamenat nové právo nebo povinnost. Všechna rozhodnutí je možné najít v Úředním věstníku Evropské unie. V červnu 2018 přijala Evropská rada o složení Evropského parlamentu. Díky němu mohou členové EU stanovit vnitrostátní opatření, která jsou nezbytná pro organizaci voleb do Evropského parlamentu na volební období 2019-2024.

Další čtení

Více o rozhodnutích (EU)

Úřední věstník Evropské unie (EU)

Rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu (EU)