ERASMUS a ERASMUS+

Těžko byste mezi studenty hledali populárnější součást Evropské unie, než je právě její program Erasmus. A nejen mezi studenty. Společně s nimi můžou totiž v jeho rámci učitelé, učni nebo například vedoucí mládeže strávit část svého studia případně práce na vysokých školách v jiných evropských zemích.