ERASMUS a ERASMUS+

Těžko byste mezi studenty hledali populárnější součást Evropské unie, než je právě její program Erasmus. A nejen mezi studenty. Společně s nimi můžou totiž v jeho rámci učitelé, učni nebo například vedoucí mládeže strávit část svého studia případně práce na vysokých školách v jiných evropských zemích. Mají tak možnost cestovat po Evropě, EU jim na to přispěje a ještě se jim to počítá jako součást školy nebo práce.

A proč to vlastně Evropská unie dělá? Chce, aby měli studenti napříč Evropou možnost rozšířit si obzory, získat důležité kontakty v zahraničí nebo se například zlepšit v jazyku. A protože jim to chce usnadnit, poskytuje jim na to stipendium, které slouží jako příspěvek k pokrytí nákladů na cestu a pobyt. Kolik kdo ale dostane záleží na tom, do jaké země pojede. Výše příspěvku se totiž odvíjí od toho, jak draho v konkrétní zemi je. Když tak třeba pojedete na Erasmus do Polska, budete mít menší stipendium, než kdybyste jeli do Francie.

Erasmus je mezi studenty mimořádně populární. A je jasné proč. Když se rozhodnete strávit část svého studia v zahraničí, budete mít vyšší šanci, že po studiu získáte lepší práci a navíc poznáte kulturu a život lidí v jiné zemi. Ne nadarmo absolventi Erasmu říkají, že to byla jedna z nejlepších zkušeností, jakou mají.

Teď trochu úředničiny. Délku studijního pobytu stejně jako zemi a školu si může zvolit z nabídky vaší školy. Nejčastěji je to jeden akademický semestr, tedy 3-5 měsíců. Původní název “Erasmus” nahradil v roce 2014 “Erasmus+”, když se rozšířil a celkově zlepšil. Erasmus+ umožňuje studovat také mimo země Evropské unie. Třeba v Norsku, na Islandu nebo v Turecku a dalších partnerských zemích. Počítá se s tím, že této možnosti využijí celkem čtyři miliony zájemců, tak si pospěšte, ať se na vás dostane.

Další čtení:

Webové stránky Erasmus+

Rozdíl mezi Erasmus a Erasmus+ (euronews.com)