Konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL)

Levicová frakce Evropského parlamentu. V současném složení EP má celkem 51 poslanců, kteří zastupují strany socialistické a komunistické orientace.

Skupina GUE/NGL vznikla v roce 1995. I když brojí proti současné struktuře EU a chce zrušit NATO, zavazuje se k integraci. Také bojuje za sociálně spravedlivou EU.

Její předsedkyní je Němka Gabriele Zimmer. Z České republiky jsou členy frakce 3 poslanci KSČM.

Další čtení:

Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice (Evropský parlament)

Webové stránky GUE/NGL