Víceletý finanční rámec

Zatímco rozpočet Evropské unie stanovuje konkrétní výdaje na daný rok, víceletý finanční rámec pro sedmileté období říká, na jaké priority má jít zhruba kolik peněz. Představte si to jako obecnější mantinely, pro utrácení v jednotlivých oblastech.