Víceletý finanční rámec

Zatímco rozpočet Evropské unie stanovuje konkrétní výdaje na daný rok , víceletý finanční rámec pro sedmileté období říká, na jaké priority má jít zhruba kolik peněz. Představte si to jako obecnější mantinely, pro utrácení v jednotlivých oblastech. Každý rok se pak rozpočet podle potřeb přizpůsobuje aktuální situaci, ale vždycky v mezích víceletého plánu.

Hlavní výhodou takové finanční vize, na které se musí jednomyslně shodnout členské státy EU, je, že poskytuje investorům lepší záruky při práci na větších projektech a umožňuje naplňovat dlouhodobější představu o tom, kam Evropská unie míří.

Úplně narůžovo vám to ale malovat nebudeme. Víceletý rámec je totiž kritizován pro nedostatek pružnosti při řešení nenadálých krizí. Proto mezi odborníky a politiky probíhá diskuze nad tím, jak ideálně vyvážit stabilitu a flexibilitu.

Dnes se všechno odehrává podle rámce pro roky 2014–2020, ale od května 2018 se řeší, jak bude vypadat nová finanční vize na léta 2021–2027. Více se dozvíte v odkazech níže.

Další čtení:

EU chce investovat více do vzdělání: Rozpočet programu Erasmus se zdvojnásobí, podpoří až 12 milionů studentů (iHned.cz)

EK přijde se svými návrhy budoucích změn v eurozóně (ČTK)

Unijní fondy se po roce 2020 sníží, budou sledovat nové cíle a řídit by se měly jednoduššími pravidly. Česko má získat o čtvrtinu méně peněz (euractiv.cz)

Přehled víceletého finančního rámce 2014-2020 (Evropská komise)

Priority víceletého finančního rámce (EU)