Rada Evropské unie

Když dojde na prosazování zájmů členských zemí, Rada Evropské unie je s Evropským parlamentem místem, kde se to děje. Oba orgány schvalují různá rozhodnutí a každý rok také rozpočet Evropské unie.

Na rozdíl od Evropského parlamentu ale do Rady Evropské unie nikoho přímo nevolíte. Členové Rady EU jsou totiž ministři vlád členských zemí, kteří mají na starosti konkrétní oblast. Třeba když se projednávají záležitosti z oblasti dopravy, sejdou se na společném jednání ministři dopravy států Evropské unie včetně toho českého, který sedí v naší vládě.

Každého půl roku se země Evropské unie střídají v předsednictví a Česká republika Radě předsedala v první polovině roku 2009. Předsedající stát se stará hlavně o to, aby na sebe jednání navazovala a vše běželo hladce. A taky je to otázka prestiže, protože je na danou zemi v Evropě “víc vidět” a může nastolit témata, na kterých jí zvláště záleží.

Další čtení:

Rada Evropské unie blíže (Rada EU)

Jak funguje rotující předsednictví Rady EU (Rada EU)

Aktuality Evropské rady (Rada EU)