Blokační menšina

Pojistka proti velkým hráčům. Pravidlo, podle kterého mohou návrh Rady EU zablokovat pouhé 4 státy – členové. Musí ale zastupovat více než 35 procent obyvatel Unie. Když se to stane, celý legislativní proces musí začít znovu.

Blokační menšinu zavedla Lisabonská smlouva. Nastavila nově parametry tak, aby hlasování nemohly zablokovat 3 největší státy EU – Francie, Německo a Velká Británie.

Rada EU dnes nemůže při rozhodování kvalifikovanou většinou přijmout rozhodnutí, pokud je splněna jedna ze dvou podmínek – počet států nebo počet obyvatel. Blokační menšinu je proto možné využít hned dvěma způsoby. U kritéria počtu států, je nutné, aby bylo proti 13 členských států. U kritéria počtu obyvatel je blokační menšina 35 % obyvatel EU.

Pro představu: ČR disponuje 1/13 (7,69 %) blokační menšiny. V situaci, kdy je k přijetí potřeba 72 % počtu členských států, tak k odmítnutí rozhodnutí musí být proti 9 členských států (ČR tak disponuje 1/9, což je 11,11 % blokační menšiny). Počet obyvatel ČR je 2,08 % z celkového počtu obyvatel EU, proto ČR má 5,94 % blokační menšiny.

Ve chvíli, kdy EU opustí Velká Británie, bude blokační menšina téměř nemožná, pokud se k ní nepřipojí Německo.

Další čtení:

Blokační menšina (Euroskop.cz)

Systém hlasování (Evropská rada, Rada EU)