Evropští konzervativci a reformisté (ECR)

Reformní frakce v Evropském parlamentu. V Jeho současném složení má celkem 73 poslanců, kteří se profilují jako euroskeptičtí, antifederalističtí a konzervativní politici.

Strana vznikla v roce 2009. Její zástupci chtějí přinést reformu EU, která bude založena na eurorealismu, decentralizaci pravomocí a větší otevřenosti. Podle nich se musí Evropská unie musí změnit tak, aby základem bylo zcela rovné postavení členských států.

Frakce ECR má dva předsedy, jedním je Brit Syed Kamall a druhým Polák Ryszard Legutko. Z České republiky ji zastupují 2 poslanci ODS (Evžen Tošenovský a Jan Zahradil).

Další čtení:

Skupina Evropských konzervativců a reformistů (Evropský parlament)

Evropští konzervativci a reformisté