Dotace Evropské unie

Skoro 700 milionů korun. Tolik peněz navíc získala Česká republika od roku 2004 přímo z Evropské unie. Většinou jsme je čerpali právě jako evropské dotace. Z těch se v Česku platí ledasco. Od příspěvků na vědu a výzkumu až po stavbu silnic, chodníků nebo čističek vod.

Nejsou to malé peníze a každý ví, že nic není zadarmo. Takže…proč nás Unie “jen tak” dotuje? Jednoduše pro to, aby byl v Evropě klid. A nedotuje jen Česko. Protože si každý členský stát prošel odlišnou historií a je jinak ekonomicky vyspělý, existují mezi nimi poměrně velké rozdíly, co se týče životní úrovně jejich obyvatel. Evropskými dotacemi se Unie snaží tyto rozdíly snižovat a těm méně vyspělým pomoct se posunout na vyšší úroveň a zachovat tak v celé Evropě klid bez zbytečného napětí. Ekonomicky silnější dávají na společnou hromadu peníze, které potom na svůj rozvoj využívají státy slabší.

Celá ta úředničina kolem dotací je dost komplikovaná, čehož se občas snaží zneužít různí podvodníci. Proto mezi úřady Evropské unie naleznete OLAFa. Je to taková policie přes dotace.

EU má k dispozici pět základních fondů a z každého se platí něco jiného. Víc se o nich dozvíte v odkazu níže, každopádně se ale jedná o Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV), Evropský námořní a rybářský fond (EMFF).

Další čtení:

Jak budou vypadat dotace od roku 2021 (strukturalni-fondy.cz)

Druhy evropských fondů (EU)