Evropský jednotný trh

Díky Evropskému jednotnému trhu šlape podnikání a obchodování v Evropě téměř bez brzd. Jedná se o prostor, který společně tvoří mnoho evropských států. V něm kromě toho, že neexistují fyzické hranice a hraniční kontroly, nemůže nikdo obchodníkům na zboží uvalit cla nebo kvóty. To jím výrazně snižuje starosti a náklady jejich živnosti. Vy pak třeba máte levnější zboží nebo pracovní místo, které pro vás mohly firmy za ušetřené peníze vytvořit.

O tom, že mezi většinou zemí Evropy můžete cestovat bez pasu se víc dozvíte tady, ale Evropský jednotný trh je něco mnohem víc. Formálně se říká, že jeho hlavním smyslem je zajistit volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Je ale potřeba přiznat, že na jeho rozšiřování se neustále pracuje. Například volný pohyb služeb se stále setkává s některými překážkami a ze všech čtyř základních volných pohybů je potřeba jej nejvíce rozvinout.

Jednotný trh zahrnuje 28 členských států EU a některé další země, které k němu mají nějaký přístup. Téměř úplně se k němu dostanou ještě Island, Lichtenštejnsko a Norsko prostřednictvím Evropského hospodářského prostoru a Švýcarsko díky jeho smlouvám s Evropskou unií.

Další čtení:

Jednotný evropský trh (EU)