Předseda Evropské rady

Předseda Evropské rady je takový prezident EU. Zastupuje Evropskou unii ve světě a vede oblast zahraničí a bezpečnosti. Předsedá Radě, má odpovědnost za vedení jejich summitů a spolu s předsedou Komise zajišťuje přípravu a kontinuitu jednání Evropské rady. Po každém zasedání Evropské rady také předkládá zprávu Evropskému parlamentu. Pomáhá mu v tom Generální sekretář Rady EU.

Funkční období předsedy Evropské rady je dva a půl roku. Do funkce ho volí představitelé zemí EU (hlavy států nebo předsedové vlád) a může být zvolen jen dvakrát po sobě. V té době nesmí vykonávat žádné jiné jiné funkce.

Tato funkce vznikla až s Lisabonskou smlouvou (2009). Do té doby vedl Radu vždy premiér té členské země, která předsedala Radě EU na základě rotujícího předsednictví. Prvním předsedou Rady byl Belgičan Herman Van Rompuy, nynějším předsedou je Polák Donald Tusk.

Další čtení:

Úloha předsedy Evropské rady (Evropská rada)

Kodex chování předsedy Evropské rady (Evropská rada)

Donald Tusk (Evropská rada)