Dublin IV

Reakce EU na uprchlickou krizi. Návrh dohody, který stanovuje princip udělování azylu žadatelům v EU, princip mezinárodní ochrany a reformuje společný evropský azylový systém (Dublin III.). Dohoda měla zabránit přílivu migrantů.

Obsahuje například pravidlo, že pokud si cizinec zažádá o mezinárodní ochranu, měla by být jeho žádost projednána a rozhodnuta pouze jedním členským státem. Ten by měl mít povinnost zkontrolovat, jestli žadatel není jen ekonomickým migrantem, tedy nepochází z bezpečné třetí země. A také zkontrolovat, že o azyl nepožádal už jinde a případně ho do té země vrátit. Podle návrhu dohody musí žadatel o mezinárodní ochranu zůstat v zemi, která mu poskytla ochranu poskytl, ale zohledňují se při tom také příbuzenské vztahy. Proto pokud žadatel v některé ze států EU žil nebo v něm má rodinu, žádá o azyl právě tam.

Nově by ale měl být zřízen kolektivní přerozdělovací mechanismus, který znamená, že každá země přijme určitý počet migrantů, který se vypočítá na základě jejího HDP a počtu obyvatel.

Pokud to stát odmítne, omezí se mu přístup k penězům EU.

Dohodu, která je považována za kontroverzní a kterou dosud Evropský parlament nepřijal, navrhla Evropská komise 4. května 2016.

Další čtení:

Dublinský systém (MV ČR)

Na cestě k udržitelnému a spravedlivému společnému evropskému azylovému systému (EU)

Co skutečně znamená Dublin IV? (e15.cz)

Kvóty, Dublin a reforma azylového systému. O čem se v EU jedná a kdy bude jasno? (info.cz)

O azylu ať si rozhoduje každá země, žádá Sněmovna vládu v jednání s EU (idnes.cz)

Reforma Dublinského systému (Evropský parlament)