Evropská komise

Říká se o ní, že je „hlavní strážkyní“ evropských smluv. Jenže co to znamená doopravdy, se představuje špatně. V praxi si to můžete představit tak, že dbá, aby státy, například při vydávání nových zákonů, dodržovaly, na čem se už dříve domluvily v jednotlivých smlouvách, které mají spíše obecnější charakter. Jako jediná může předkládat návrhy různých druhů právních aktů.

Komise se skládá z 28 komisařů, přičemž každý členský stát má v Komisi jednoho svého zástupce. Za Českou republiku je to nyní Věra Jourová. Ta má na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Funkční období Evropské komise je 5 let.

Vztah Komise a Evropského parlamentu je v některých ohledech podobný vztahu, který k sobě mají u nás v Česku vláda a Poslanecká sněmovna – europoslanci mají rozhodující vliv na jmenování Komise (schvalují jejího předsedu i jednotlivé komisaře) a mohou ji také odvolat, pokud jich alespoň dvě třetiny tomuto orgánu EU vyhlásí nedůvěru.

Další čtení:

Evropská komise blíže (EU)

Jak Evropská unie přijímá svoji legislativu (EU)

Druhy právních aktů EU (EU)

Aktuality z Evropské komise (EU)