Výbor regionů

Ten, který hlídá, aby se rozhodovalo co nejblíže občanům. Tedy, aby se například nepřijímala zbytečně evropská směrnice, když si o problému může rozhodnout sama obec. Výbor regionů má držet princip subsidiarity. Tvoří ho zástupci krajů a obcí, kteří obsazují 350 členských míst podle počtu obyvatel zemí Unie. Členové z každé země tvoří národní delegaci a výbor má předsedu, kterého si volí vždy na dvou a půl leté období.

Má v EU roli poradce, dává vyjádření k rozhodnutím, které se vás mohou reálně dotknout v obci nebo v kraji a týkají se například regionální politiky, životního prostředí, kultury, dopravy, sociální politiky nebo vzdělání. Tím ovlivňuje rozhodování jiných institucí EU. Hlavním jeho úkolem je hlídat, jestli se nerozhoduje centralizovaně, tedy hájit princip subsidiarity (rozhodování co nejblíže občanům). Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde je to nutné. To omezuje zbytečnou byrokracii a papírování.

Výbor regionů vznikl díky Maastrichtské smlouvě v roce 1992, poprvé se sešel v březnu 1994 a jeho sídlo je v Bruselu. Jedná 5 – 6krát ročně a 2krát svolává mimořádné schůze v některé z členských zemí.

Maastrichtská a Amsterodamská smlouva určily oblasti, kde je konzultace Výboru regionů povinná (např. školství, kultura, sociální politika nebo doprava), Amsterodamská smlouva mu dala silnější roli, takže ho EU může požádat o stanovisko.

Niceská smlouva stanovila, že členové Výboru regionů musejí mít volební mandát nebo musejí být politicky odpovědní a jsou tedy našimi zastupiteli na úrovni EU. ČR má ve výboru celkem 12 zástupců pro roky 2015 – 2019. Některé kraje mají 2 vyslance: Liberecký, Pardubický a Středočeský, naopak chybějí obyvatelé Karlovarského, Moravskoslezského, Olomouckého, Ústeckého kraje a taky Vysočiny. Konkrétně to jsou: Ondřej Benešík (zastupitel Zlínského kraje, EPP), Pavel Branda (zastupitel obce Rádlo v Libereckém kraji, ECR), Štĕpánka Fraňková (zastupitelka Pardubic, ECR),Dan Jiránek (zastupitel Kladna, ECR), Stanislav Juránek (zastupitel Jihomoravského kraje, EPP), Adriana Krnáčová (primátorka Prahy, ALDE), Roman Línek (náměstek hejtmana Pardubického kraje, EPP), Petr Osvald (zastupitel Plzně, PES), Jaroslava Pokorná Jermanová (hejtmanka Středočeského kraje, ALDE), Martin Půta (hejtman Libereckého kraje, EPP), Oldřich Vlasák (zastupitel Hradce Králové, ECR), Jiří Zimola (bývalý hejtman Jihočeského kraje, PES). Lisabonská smlouva členům prodloužila funkční období ze 4 na 5 let.

Další čtení:

Evropský výbor regionů blíže (EU)

Zástupci České republiky (VR EU)