Občanství EU

Všichni jsme občany EU. Co to ale obnáší? Každý občan členské země má evropské občanství, které pouze doplňuje občanství domovského státu, nenahrazuje ho. Být občanem EU nám dává další důležitá práva, ale i povinnosti.

Můžeme se volně pohybovat, cestovat i pracovat v celé Evropské unii. Je možné pobývat na území jiného členského státu 3 měsíce, aniž bychom museli cokoliv řešit s úřady. Přihlásit se musíme až při delším pobytu. Máme právo si s sebou vzít manžela, manželku nebo nezaopatřené děti. Studenti si mohou vybrat školu a studovat v jakékoliv zemi EU. A každý z nás, pokud je plnoletý, může volit i kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.

Máme právo obrátit se přímo na Evropský parlament, Evropského veřejného ochránce práv a další orgány EU ve svém mateřském jazyce. Občanství nám dává také v případě nouze právo na ochranu. Přesně podle práva EU, včetně Listiny základních práv EU, a chtít můžeme rovněž diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoliv členským státem, pokud ji v místě nezajišťuje Česká republika. Pomoc je občanovi poskytnuta například při autonehodě, hospitalizaci, zatčení nebo zadržení nebo omezení osobní svobody.

Občanství EU vzniklo díky Smlouvě o Evropské unii – Maastrichtské smlouvě, která začala platit 1. ledna 1993.

Další čtení:

Občanství EU (EU)

Občanství EU blíže (ochrance.cz)

Práva občanů EU (rozhlas.cz)