Evropské společenství pro atomovou energii

Společně využít jádro. Evropské země založily společenství pro atomovou energii (Euratom), aby mohly rychleji budovat svůj jaderný průmysl, vzájemně ho propojit ve společný trh, a také spolupracovat na rozvoji, výzkumu a mírovém využití jaderné energie.

Evropské společenství pro atomovou energii vzniklo 25. března 1957 na základě Římských smluv. Zakládajícími zeměmi byly Francie, Západní Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko. Členy jsou dnes všechny země EU.

Euratom dohlíží na jaderný průmysl v členských zemích, zabraňuje také zneužití jaderného materiálu pro vojenské účely a tím zvyšuje bezpečnost.

Další čtení:

Evropské společenství pro atomovou energii – Euratom (SÚJB)

Smlouva o Euratomu

Euratom – Program 2018 (EU)