Právní akty EU – nařízení

Povinné pro všechny. Nařízení je závazné pro členské země, a to v celém rozsahu. Státy si nemohou vybrat jen nějakou část jeho část a nějakou opomenout. Začíná platit ihned a automaticky dává práva i povinnosti všem státům EU. Ty je musí dodržet a případně upravit své národní předpisy, aby s ním byly v souladu.

Všechna nařízení najdete v Úředním věstníku Evropské unie. Příkladem nařízení je v poslední době hodně diskutované obecné nařízení na ochranu osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR – cílem je chránit digitální práva občanů EU. Nově tak musí všichni, kdo shromažďují nebo zpracovávají vaše osobní data, vaše informace lépe chránit.

Další čtení

Více o nařízeních (EU)

Úřední věstník Evropské unie (EU)