Evropská občanská iniciativa

Přímá demokracie v rámci EU. Že tam není, je nesmysl. Občané každého státu Evropské unie mohou dát jakýkoliv návrh a Komise se jím bude zabývat. Iniciativa ale musí získat milion podpisů občanů ze čtvrtiny členských zemí. Navíc – každý může zapojit i jednotlivě, ve volbách.

Jak mají občané postupovat je popsáno v Lisabonské smlouvě. Nejdříve je nutné, aby se zástupci iniciativy registrovali u Komise. Podmínkou je minimálně 7 organizátorů (tzv. výbor občanů) ze 7 různých členských států. Teprve pak začíná sběr podpisů pro podporu návrhu. Za rok musí výbor získat alespoň ve čtvrtině zemí minimální stanovený počet podepsaných občanů. Toto minimum je ale v každém členském státě jiné. Podpisy je nutné ověřit, protože platí jen ty hlasy občanů EU, kteří už mají volební právo ve volbách do Evropského parlamentu.

Pokud jsou organizátoři úspěšní a svůj návrh odešlou Komisi, ta ho musí zveřejnit na svých webových stránkách. Pak je vyzve, aby v EP prezentovali při veřejném slyšení svůj návrh a má 3 měsíce na to, aby rozhodla.

Další čtení:

Evropská občanská iniciativa – základní informace (EU)

Evropská občanská iniciativa – postup (EU)