Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva

Poprvé se začalo říkat: Evropská unie. Tři Evropská společenství – Euratom, Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropské hospodářské společenství (EHS) se sjednotila a nově zavedla třeba také Evropskou centrální banku, Účetní dvůr a občanství Unie.

Jako nejrozsáhlejší reforma Římských smluv byla tato Smlouva o EU podepsána 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. ledna 1993 na dobu neurčitou. Smlouva zavedla tři pilíře EU – hospodářství, zahraniční a bezpečnostní politiku, spravedlnost a vnitřní bezpečnost. Dole najdete obrázek tří pilířů, aby to bylo jednodušší.

Hospodářská oblast (ESUO a Euratom) zahrnuje většinu aktivit EU – společný trh, společnou zemědělskou politiku a patří pod ni i hospodářská a měnová unie. Cílem je zrušení vnitřních hranic, posílení soudržnosti, zavedení hospodářské a měnové unie. Má tzv. nadnárodní charakter – EU rozhoduje v některých oblastech za členské státy a hájí zájmy přes své orgány. Je to tak jednodušší a efektivnější. Zahraniční a bezpečnostní politika se zabývá bezpečností celku a Unie se může vyjadřovat k mezinárodním vztahům nebo ke konfliktům. Cílem je posílení bezpečnosti EU a jejích členů, zachování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti, podpora mezinárodní spolupráce, rozvoj demokracie a právního státu, ochrana lidských práv a svobod.

Má tzv. mezivládní charakter – rozhodovací i výkonné pravomoci mají v rukou členské státy a o většině se rozhoduje jednomyslně. V oblasti Spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti smlouva upravuje spolupráci kolem volného pohybu osob a policejních i justičních orgánů členských zemí, která se týká kontroly vnějších hranic EU, boje proti drogám, terorismu a mezinárodnímu zločinu.

Další čtení:

EU vznikla podepsáním Maastrichtské smlouvy (Česká televize)

Maastrichtská smlouva a Amsterodamská smlouva (Evropský parlament)

Smlouva o Evropské unii (EU)

Tří pilíře EU (euroskop.cz)

Evropské politice ČR dominuje migrace, na klíčová témata se zapomíná (euractiv.cz)