Právní akty EU – směrnice

Povinná, ale jen pro vybraný stát. Směrnice vždycky platí jen v jednom, nebo v několika konkrétních členských státech. Určuje ale pouze výsledek. Postup, jak a čím ho má stát dosáhnout, je zcela na něm.

Většinou je směrnice závazná na 2 až 4 roky a jakmile se schválí na úrovni EU, stát ji musí přenést také do svého právního řádu. Všechny směrnice je pak možné najít v Úředním věstníku Evropské unie. Příkladem je směrnice Evropské unie o právech spotřebitelů, která zvyšuje ochranu spotřebitelů při nakupování přes internet – spotřebitel má například prodlouženou lhůtu na vrácení zboží.

Další čtení:

Více o směrnicích (EU)

Přehled směrnic (Vláda ČR)

Úřední věstník Evropské unie (EU)