Princip subsidiarity

Rozhodovat se má co nejblíže občanům, tedy na úrovni obcí nebo krajů vždy, pokud je to možné. To je princip subsidiarity, kterým se řídí všechny orgány EU.

Princip subsidiarity (subsidiaris – latinsky pomocný, podpůrný) je prohloubením myšlenky demokracie a opakem centralismu. Má předejít zbytečné byrokracii a papírování. V Evropské unii se vykládá jako zásada, že EU je oprávněna jednat jen v případě, kdy není možné cíle dosáhnout efektivněji na jiné úrovni, například na národní, v krajích, v obcích.

Princip subsidiarity je jednou ze zásad fungování Unie podle Maastrichtské smlouvy z roku 1992. Lisabonská smlouva posílila navíc úlohu vnitrostátních parlamentů i Soudního dvora EU při sledování dodržování tohoto principu. V případě porušení zásady se může Výbor regionů nebo jednotlivá členská země obrátit na Evropský soudní dvůr, který celou věc přezkoumá a kontroluje tak dodržování tohoto principu.

Další čtení:

Zásada subsidiarity (Evropský parlament)

Princip subsidiarity a jeho pojetí v evropském právu (euractiv.cz)