Schengenský prostor

Dlouhé fronty na hranicích při cestování po Evropě? Dávno v propadlišti dějin. Od roku 2007 je totiž Česká republika součástí Schengenského prostoru, ve kterém nejsou mezi jednotlivými státy hraniční kontroly. Když tak dnes jezdíte po Evropě, jediné, čeho si na hranicích všimnete, budou maximálně cedule označující jinou zemi nebo SMSka od operátora.

Schumanova deklarace

Byl to vlastně první plán na hlubší spolupráci mezi evropskými zeměmi. Název tato deklarace získala po francouzském ministru zahraničí Robertu Schumanovi, který ho představil 9. května 1950.