Smlouva o Evropské unii – Maastrichtská smlouva

Poprvé se začalo říkat: Evropská unie. Tři Evropská společenství – Euratom, Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropské hospodářské společenství (EHS) se sjednotila a nově zavedla třeba také Evropskou centrální banku, Účetní dvůr a občanství Unie. Jako nejrozsáhlejší reforma Římských smluv byla tato Smlouva o EU podepsána 7. února 1992 a vstoupila v platnost 1. ledna 1993 na dobu neurčitou.

Smlouva o jednotných orgánech – Bruselská smlouva

Někdo musí velet. A musí v tom být také systém, proto vznikla tzv. Bruselská smlouva. Oficiálně zřídila jednu společnou Radu a také jedinou společnou Komisi pro tři Evropské společenství (ES), tedy pro ESUO, EHS a Euroatom.

Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli

ehdy to všechno začalo. Nepřátelé se rozhodli spolupracovat. Šest let po druhé světové válce podepsalo 6 států dohodu s názvem Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO), anglicky European Coal and Steel Community, jinak také Pařížská smlouva. Po podpisu 18. dubna 1951 vstoupila dohoda v platnost 23. července 1952.