Evropská služba pro vnější činnost

Centrum evropské diplomacie. Tak by se dala nazvat Evropská služba pro vnější činnost. Služba spolupracuje s diplomaciemi členských států, a také udržuje vztahy se zeměmi mimo Evropskou unii. Má pro to vlastní síť delegací EU po světě, tedy jakýchsi velvyslanectví EU. Její zvláštní částí jsou delegace ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích. Podporuje rovněž další instituce EU, které se věnují mezinárodním vztahům, ale nesmí zasahovat do činnosti Komise nebo Rady. Evropský parlament dohlíží na její rozpočet, obsazení vysokých postů a hraje roli konzultanta.

Služba je vlastně diplomatický sbor složený ze třetiny ze zástupců Komise, generálního sekretariátu Rady a z diplomatů členských zemí. Vše, co tato evropská služba dělá, koordinuje generální tajemník.

Pokud bereme za klíčovou postavu společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dnes Federica Mogheriniová z Itálie), pak Evropská služba pro vnější činnost je jakýmsi jejím „asistentem“ a Vysoký představitel je i jejím šéfem.

Evropská služba pro vnější činnost vznikla díky Lisabonské smlouvě a konkrétní podobu jí dalo rozhodnutí Rady v roce 2010.

Další čtení:

Evropská služba pro vnější činnost (EU)

Zahraniční a bezpečností politika (EU)

Vysoký představitel Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku (EU)