Symboly EU

Hvězdy v kruhu. Kdo by neznal snad nejznámější symbol Evropské unie. Ale dvanáct zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí, které jsou na vlajce Unie nejsou jediné. EU má hned 4 symboly – vlajku, hymnu, Den Evropy a motto. Toto jsou ale symboly společného projektu všech členských zemí, každá z nich má a používá stále své vlastní vlajky či hymny.

Co vlastně znamenají? Hvězdy na vlajce EU symbolizují jednotu, solidaritu a evropskou identitu, zatímco kruh vyjadřuje evropskou jednotu. Současnou podobu vlajky schválila už Rada Evropy v roce 1955, teprve poté jí začaly následovat nově vznikající evropské instituce. V roce 1983 Evropský parlament rozhodl, že se tato vlajka začne používat jako vlajka Evropského společenství. O dva roky později ji pak jako oficiální znak Evropského společenství schválily v roce 1985 i členské státy.

Druhým symbolem je evropská hymna, kterou je skladba Óda na radost. Její melodie je pochází z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena. Hraje se při významných příležitostech a symbolizuje svobodu, mír a solidaritu. Nenahrazuje hymny jednotlivých zemí EU. Skladba byla v roce 1972 uznána jako hymna Rady Evropy a v roce 1985 pak také jako hymna Evropského společenství.

Třetím symbolem EU je Den Evropy. Oslava míru i evropské jednoty. Každoročně 9. května se jím připomíná tzv. Schumanova deklarace. V ní Robert Schuman, francouzský ministr zahraničí, který je označován za zakladatele EU, představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě. Během Dne Evropy jsou vždy všechny evropské instituce otevřeny pro veřejnost.

Posledním a čtvrtým symbolem EU je motto. Zní takto: „Jednotná v rozmanitosti“ a vyjadřuje odhodlání členských zemí prostřednictvím Unie usilovat o mír a prosperitu i přes různé kultury, tradice a jazyky. Motto se používá od roku 2000.

Další čtení:

Evropská vlajka (EU)

Evropská hymna (EU)

Poslechněte si evropskou hymnu (EU)

Den Evropy (EU)

Motto EU (EU)