Právní akty EU – doporučení

Nezávazná, nepovinná, navrhující. Stát se doporučením může řídit, ale nemusí. Doporučení, jak postupovat v tom či onom konkrétním případě, může pro konkrétní zemi vydat Rada, Komise nebo Evropská centrální banka. V některých případech ale může být i za to, že země nedodrží nezávazné doporučení uložena sankce. V roce 2018 se některá doporučení Evropské komise Česku opakovala. Komise například doporučila omezit administrativní zátěž pro podnikatele, zlepšit nastavení důchodového systému (důchodovou reformu) a investic a zlepšit transparentnost zadávání veřejných zakázek.

Další čtení:

Právní akty EU – doporučení (EU)

Doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 (Senát ČR)

Evropský semestr: Doporučení pro Českou republiku 2018 (euractiv.cz)