Římské smlouvy: Smlouvy o EHS a Euratomu

Další krok ke sjednocení Evropy. Tím byly smlouvy o společném trhu (EHS) a o jaderné spolupráci (Euroatom). Smlouvy o Evropském hospodářském společenství a Evropském společenství pro atomovou energii byly podepsány 27. března 1957, v platnost vstoupily v lednu 1958.

Ze smlouvy o EHS se postupem času vyvinula Evropská unie tak, jak ji známe dnes. Znamenala totiž vytvoření společného trhu, celní unie a společných politik, což jsou také základní kameny dnešní EU. Klíčové bylo, že země se dohodly na společném trhu s volným pohybem osob, služeb, zboží a kapitálu. Podle dohody EHS měl být společný trh postupně ve 3 etapách do 12 let (každá měla 4roční období). Kromě společné hospodářské politiky, která měla přinést rychlejší zvyšování životní úrovně, smlouva ulehčila vzájemný obchod tím, že zrušila celní poplatky mezi členskými státy a zavedla celní unii. Státy tedy zavedly společné clo na dovoz zboží ze zemí mimo EHS a společnou obchodní politiku.

K ní přibyla také společná zemědělská politika, od které si státy slibovaly zvýšení produkce, stabilitu trhů, přiměřené ceny, a také fakt, že upřednostní vlastní zboží.

Energetická nezávislost. To byl hlavní cíl smlouvy o EURATOMu, která spojila jaderný průmysl členských zemí a podporovala mírové využití jaderné energie. Obrovské investice do jaderné energie donutily země ke spolupráci ve výzkumu a vývoji, při nakládání s jadernou energií a k vytvoření společného jaderného trhu a investic. Tato smlouva přinesla rozvoj infrastruktury a výměnu technických informací, členské země totiž mohou využívat rozvoj atomové energie a zajistit si bezpečnost dodávek a společně vyvíjí nové technologie. Smlouva znamená také bezpečí – zabraňuje zneužití jádra pro vojenské účely. A je platná i dnes, mezi jejími členy jsou všechny členské země EU.

Další čtení:

Římská smlouva (EHS) blíže (EU)

Smlouva o založení Evropského společenství

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii blíže (EU)

Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (euroskop.cz)